ALFE-MI d.o.o.

Tvrtki Alfe-Mi iz Živinice (BiH) isporučen je kamion Volvo FM 460 HP 6×2 s nadogradnjom Palfinger dizalica PK 32080 D …

»Oznake

BULJAN CESTE-CO d.o.o. KREŠEVO

Buljan Ceste proizvodi i postavlja vertikalnu i horizontalnu prometnu signalizaciju, zaštitne odbojne ograde, zaštitne žičane ograde, smjerokazne stupiće, semafore i …

»Oznake

ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o.

Društvo ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres je poduzeće koje se bavi gospodarenjem šumama i šumskim zemljištem, uzgojem hortikulturnog i sadnog …

»Oznake

CVANIĆ d.o.o.

Cvanić d.o.o. je tvrtka za preradu i prevoz drvnih asortimenata na području Bosna i Hercegovina. Tvrtki je do sada isporučeno …

»Oznake

AIDA COMMERCE d.o.o.

Aida Commerce d.o.o. je tvrtka koja se bavi reciklažom sekundarnih sirovina prvenstveno otpadnog željeza, aluminijuma, bakra i akumulatora. Osim navedenog …

»Oznake

ELNOS BL

Jednoj od vodećih elektroenergetskih kompanija čija je djelatnost široko zastupljena u skoro svim dijelovima Bosne i Hercegovine, tvrtki Elnos BL, …

»Oznake

CVANIĆ d.o.o.

Firmi Cvanić d.o.o. čija je osnovna djelatnost prerada i prevoz drvnih sortimenata isporučili smo Palfinger Epsilon šumarsku dizalicu Q150Z sa …

»Oznake

MIG ELEKTRO

Firmi Mig elektro koja se bavi projektovanjem i izgradnjom dalekovodne mreže na teritoriji BiH isporučili smo vozilo Ford Ranger 4×4 …

»Oznake

DRAGIŠA KOMERC d.o.o.

Za potrebe šumarskih radova, trvrtki Dragiša Komerc čija je osnovna djelatnost prijevoz trupaca, prerada drveta i pravljenje drvene sječke isporučili …

»Oznake

GRADEL d.o.o.

Poduzeću Gradel d.o.o. – Drvar montirali smo dizalicu Plafinger M110Z82 s grabilicom FG53  te izradili nadogradnju utovarnu šumarsku platformu SP …

»Oznake