AIDA COMMERCE d.o.o.

Firma Aida Commerce d.o.o. od svog osnivanja 1988 god. bavi se reciklažom sekundarnih sirovina prvenstveno otpadnog željeza, aluminijuma, bakra i akumulatora. Također se bavi otkupom pet ambalaže, plastike, papira, najlona, kartona kao i tretmanom otpadnih i zauljenih voda.  2015 god. započinje sa zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada kao i medicinskog otpada čime je proširen spektar djelatnosti. Pored navedenog bavi se i prodajom crne metalurgije,građevinskog materijala, alata, reznih i brusnih materijala kao i opremom za zavarivanje.

Tvrtki Aida commerce d.o.o. isporučili smo nadogradnju navlakača T20 sa abroll kontejnerom, dimenzija 6000x2300x2000mm (27m3). Nadogradnja je izvedena na vozilo Scania P410 LB6x2.

»Oznake