BH RECYCLING

Recycling nadogradnja sa Palfinger Epsilon dizalicom M120Z79 i Palfinger navlakačem kontejnera PH T 18 SLD5 nosivosti 18 t za kompaniju BH Recycling. BH Recycling d.o.o. Sarajevo jedna je od najvećih bosanskohercegovačkih kompanija koje se bave sakupljanjem, otkupom, preradom te izvozom svih vrsta metalnog otpada. Kompanija zapošljava preko 30 stalno uposlenih radnika i djeluje preko 10 godina na području recycling biznisa.

»Oznake