Čistoća Podgorica

Dizalica PK 8500 sa polipnom grabilicom i stražnji kiper SKK115 – 4,2 ugrađeno na vozilo Iveco ML180E25. Na kiper je ugrađena cerada, bočne stranice kipera su fiksne a zadnja stranica se otvara “kao knjiga”

»Oznake