ČISTOĆA, Zadar

Tovarni sanduk na vozilu marke MB1617K

»Oznake