DRAGIŠA KOMERC d.o.o.

Za potrebe šumarskih radova, trvrtki Dragiša Komerc čija je osnovna djelatnost prijevoz trupaca, prerada drveta i pravljenje drvene sječke isporučili smo Palfinger epsilon dizalicu Q150Z96.

»Oznake