ELNOS BL d.o.o.

Palfinger PC 2700 dizalica sa hidrauličnim produžetkom B montirana u tovarni sanduk vozila Peugeot Boxer, isporučena je za firmu Elnos BL d.o.o. Dizalica ima max. dohvata do 6,0 m, te se pokreće putem elektro-hidrauličnog agregata 12V.

Elnos Grupa je internacionalni koncern za elektroenergetiku. Njegujući tradiciju dužu od 70 godina, Elnos Grupa primjenjuje svoje znanje i iskustvo gradeći trajne vrijednosti. Mnogobrojni projekti izgradnje, modernizacije i rekonstrukcije, svrstali su ih u red vodećih kompanija za objekte do 400 kV (na elektranama, elektroenergetskim mrežama, infrastrukturnim projektima, industriji i instalacijama). Ovo čini čvrst temelj za pružanje sveobuhvatnog spektra usluga Elnos Grupe, koje vode ka postizanju energetskog, ekonomskog, ekološkog i društvenog napretka.

»Oznake