FLORA VTC d.o.o.

Dizalica EPSILON C80L ugrađena na abrollkontejner za djelatnost sakupljanja komunalnog otpada.
Osim skupljanja otpadnog ulja, guma, baterija i akumulatora, ambalaže, automobila, metala, glomaznog otpada, papira i svih vrsta plastike, građevinskog otpada koji sadrži azbest, Flora je nacionalni koncesionar za skupljanje svih vrsta električnog i elektroničnog otpada…

»Oznake