FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Poluprikolice PPK 020 za kompaktiranje komunalnog otpada, ukupno 20 komada sa ugrađenim HETRONIC radio upravljanjem na vozilima Iveco Stralis

»Oznake