GEOFIZIKA

Fiksna platforma i ugradnja kabine na vozilu ASTRA HD8 66.44 6×6

»Oznake