GRADEL d.o.o.

Poduzeću Gradel d.o.o. – Drvar montirali smo dizalicu Plafinger M110Z82 s grabilicom FG53  te izradili nadogradnju utovarnu šumarsku platformu SP – 6.2. sa aluminijskim šticama na vozilo Scania P440 CB6x4E.

Privatno poduzeće „GRADEL“ – Drvar d.o.o za graditeljstvo osnovano je 1998 god.kao poduzeće čija je osnovna djelatnost:

Projektiranje , izgradnja i nadzor na izgradnji elektroenergetskih objekata i instalacija srednjeg i niskog napona.

Razvojem poduzeća 2000 – te god. organizirala se nova poslovna cjelina iz oblasti drvoprerađivačke industrije tako da se danas bave  uslugom sječe , izvoza drvnih sortimenata, proizvodnjom piljene građe, transportom i sušenjem iste.

»Oznake