GRANIT, Makedonija

Građevinska poluprikolica PPG  brutto mase 59 t, ukupne dužine 13500 m sa hidrauličnim rampama

»Oznake