JKP “Saobraćaj i komunikacije -Tuzla” d.o.o. Tuzla

Dizalica PK13500T montirana iza kabine, hidrauličnog dohvata 8 m,  i fiksna platforma F100 dužine 5000 mm, olakšati će svakodnevni rad “pauk” službi.  Dizalica posjeduje 180° hidraulične zakretne stabilizatore. Dizalica sa fiksnom platformom ugrađena je na vozilo Iveco ML140EL22/P.

Ukrcajna platforma je od čeličnog lima sa protukliznom površinom. Sa dizalicom je isporučen rotator sa prirubnicom, hidraulični križ za transport vozila nosivosti 4t, komplet lisica za točkove i komplet traka za lisice. Na kamion su ugrađeni dodatni stražnji stabilizatori radi boljeg stabiliteta pri manipulaciji tereta.

Pauk vozilo isporučeno je za JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” d.o.o. Tuzla. Javno komunalno preduzeće “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” osnovano je Odlukom Općinskog vijeća Tuzla  i u stopostotnom je vlasništvu Općine Tuzla u augustu 2008. godine.

»Oznake