JP Elektroprivreda HZHB

Elektroprivreda HZHB pojačala je svoj vozni park sa dizalicom Palfinger PK18500 i tovarnim sandukom dužine 4200 mm  sa okretnicom ugrađeno na vozilo MB Arocs 1833 4×4. Palfinger PK18500 posjeduje trostruki hidraulični produžetak B do 10,3 m. Dizalica je montirana iza kabine vozila. Tovarni sanduk je dimenzija 4200 x 2480 x 600 mm. Stranice tovarnog sanduka izrađene su iz dva  dijela i napravljene od eloksiranog aluminijuma. U tovarni sanduk smještena je okretnica za prijevoz stubova. Uz vozilo, isporučena je jednoosovinska prikolica za prijevoz stubova. Na jednoosovinskoj prikolici montirani su teleskopski nosači stubova, podesivi po visini. Šasija prikolice izrađena je od I profila sitnozrnatog mikrolegiranog čelika, te je ispod okretnice šasija otporna na torziju.

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar utemeljena je 28. kolovoza 1992. godine i posluje u 35 općina Federacije Bosne i Hercegovine. JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar posjeduje 12.572 kilometra distribucijske mreže naponskih razina 0,4 kV, 10 kV i 20 kV, te 296 kilometara 35 kV mreže. Poduzeće raspolaže s ukupno 3.697 trafostanica, pri čemu ukupna instalirana snaga distribucijskih trafostanica 35/10(20) kV iznosi 96,6 MVA, a trafostanica 10(20)/0,4 kV 1.104,8 MVA. JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar opskrbljuje ukupno oko 190.000 krajnjih kupaca električne energije. Odlukom Vlade Federacije BiH Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar dodijeljen je status javnoga opskrbljivača i utvrđena je obveza pružanja javne/univerzalne usluge i usluge rezervnoga opskrbljivača krajnjih kupaca na području njezina poslovanja. U svom odnosu prema zaposlenicima JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar kao poslodavac omogućava i potiče profesionalno usavršavanje zaposlenih u svrhu ostvarivanja poslovnih ciljeva Poduzeća, kontinuirano provodi politike stipendiranja, te obuke i usavršavanja mladih kadrova.

 

 

»Oznake