KJKP “PARK” d.o.o SARAJEVO

KJKP „Park“ Sarajevo isporučena je Palfinger radna košara P240A za rad na visini, radne visine 23,2 m. Radna košara montirana je na Iveco Daily 50C16.. Radna košara je aluminijska, maksimalne nosivosti 250 kg. Košara ima hidrauličnu nivelaciju i limitator opterećenja. Bočni dohvat je 10,8 m.

KJKP “Park “ d.o.o Sarajevo bavi se očuvanjem , održavanjem i zaštitom zelenih površina, parkova, drveća, parkovskog mobilijara i prateće opreme za zabavu i rekreaciju, održavanju javne rasvjete, dekorisanju kantonalnih ulica i trgova na području Kantona Sarajevo.

»Oznake