Ministarstvo unutarnjih poslova, Makedonija

Platforma dužine 7 m sa stranicama visine 1 m na vozilu marke Astra HD9 6641 6×6 namjenjeno za transport kontejnera.
Nadogradnja ima 4 nivelirajuće potporne noge, stranice koje služe kao gazište koje je obloženo protukliznim limom. Stepenice s dvije strane omogućuju pristup gazištu i platformi koje je osigurano zaštitnom ogradom. Na prednjem braniku ugrađeno je hidraulično vitlo.

»Oznake