Ministarstvo unutarnjih poslova, Makedonija

Dizalica PK 48002 EH i platforma sa stranicama na vozilu marke Astra HD9 6641 6×6 namjenjeno za transport kontejnera.
Platforma dužine 6500 m sa stranicama visine 1 m koje služe kao gazište koje je obloženo protukliznim limom. Stepenice s dvije strane omogućuju pristup gazištu i platformi koje je osigurano zaštitnom ogradom. Na prednjem braniku ugrađeno je hidraulično vitlo.

»Oznake