MRM Ljubuški – Elektroprijenos BIH

Radne platforme P170T , 5 kom, na vozilima marke VW Crafter C35.
Teleskopska platforma – radne visine 17 m te bočnog dohvata 10,8 m i kutom zakreta od 370° idealno je vozilo za radove na visini

»Oznake