ELNOS BL

Jednoj od vodećih elektroenergetskih kompanija čija je djelatnost široko zastupljena u skoro svim dijelovima Bosne i Hercegovine, tvrtki Elnos BL, …

»Oznake

CVANIĆ d.o.o.

Firmi Cvanić d.o.o. čija je osnovna djelatnost prerada i prevoz drvnih sortimenata isporučili smo Palfinger Epsilon šumarsku dizalicu Q150Z sa …

»Oznake

MIG ELEKTRO

Firmi Mig elektro koja se bavi projektovanjem i izgradnjom dalekovodne mreže na teritoriji BiH isporučili smo vozilo Ford Ranger 4×4 …

»Oznake

DRAGIŠA KOMERC d.o.o.

Za potrebe šumarskih radova, trvrtki Dragiša Komerc čija je osnovna djelatnost prijevoz trupaca, prerada drveta i pravljenje drvene sječke isporučili …

»Oznake

GRADEL d.o.o.

Poduzeću Gradel d.o.o. – Drvar montirali smo dizalicu Plafinger M110Z82 s grabilicom FG53  te izradili nadogradnju utovarnu šumarsku platformu SP …

»Oznake

ELEKTRO DOBOJ

Poduzeću Elektro Doboj isporučili smo četiri nadogradnje radnih korpi Palfinger P130A na vozilu Iveco Daily 40C15 te jednu nadogradnju Palfinger

»Oznake

TRGOMETAL d.o.o.

Tvrtka Trgometal specijalist je za pružanje visokokvalitetnih usluga u području izrade i montaže metalnih konstrukcija, remonta procesnih postrojenja, te usluga …

»Oznake

AIDA COMMERCE d.o.o.

Firma Aida Commerce d.o.o. od svog osnivanja 1988 god. bavi se reciklažom sekundarnih sirovina prvenstveno otpadnog željeza, aluminijuma, bakra i …

»Oznake

PORIČNICA d.o.o.

Za tvrtku PORIČNICA iz Bugojna isporučena je šumarska nadogradnja bez podnice dužine 6,5 m sa 3 para EXTE E9 štica, …

»Oznake

KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA SARAJEVO d.o.o.

Poduzeću za proizvodnju i distribuciju vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda KJKP Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo isporučena su dva …

»Oznake