PAK PAPIR d.o.o.

Dizalica PK 12000 i navlakač kontejnera T18 na vozilu marke DAF CF.
Posebnost ovog vozila je u tome što je po prvi puta na abrollkipper ugrađena vaga koja mjeri težinu kontejnera

»Oznake