STANIĆ d.o.o.

Utovarna rampa MBB C 1500L na vozilu marke MAN TGL 12.220 ugrađena u svrhu što boljeg utovara i istovara prehrambenih proizvoda
Kompanija Stanić vodeći je distributer domaćih i svjetskih brandova prehrambenih proizvoda čija je usluga logistike podržana snažnom distribucijskom mrežom…

»Oznake