Šumarska prikolica PSM 240 za firmu ŠGD “Hercegbosanske šume”

Firmi ŠGD “Hercegbosanske šume” isporučena je PK šumarska prikolica PSM 240  za transport trupaca. Šumarska prikolica ima 24t bruto mase. Utovarni prostor dugačak je 7.000 mm i opremljen je s 4 para ExTe čeličnih štica E144.

ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres bave se gospodarenjem šumama i šumskim zemljištima, uzgojem hortikulturnog i sadnog materijala, lovstvom, ribolovom i rekreativnim turizmom. Društvo je organizirano kroz 8 organizacijskih jedinica: Šumarije Bos. Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno i Tomislavgrad, Rasadnik Pržine te Direkcija Kupres.

»Oznake