VOLEX MOBIL – MOSTAR PARKING

Dizalica PK11001-K i fiksna platforma  na vozilu DAF LF 45.220 – 3 kom.

»Oznake