Zaposleni

Direktor:

Nataša Rakovac-Rustja, dipl.ing.stroj., +387 33 941 236Odjel prodaje:

Boris Đukić, +387 62 756 267
bdjukic@palfinger.baOdjel postprodaje i servisa:

tel.: +387 33 942 185

Adisa Hujić-Hadžismailović, mag. ing. mech., +387 63 771 477
ahujic@palfinger.ba

Almir Redžić, glavni mehaničar, +387 62 390 635
servis@palfinger.ba


Računovodstvo:

Adna Mušanović, +387 63 933 372

amusanovic@palfinger.ba