Prijevoz trupaca

PK d.o.o. izrađuje nadogradnje za prijevoz trupaca. Najčešća dužina platformi je 6200 mm, no mogu biti i drugačijih dimenzija. Uz platforme u pravilu se ugrađuju Exte štice. Izvedba platformi ovisi o potrebi i želji kupca, a izrađuje se sa ili bez podnice.

Izradom aluminijske pomoćne šasije dobiveno je 1200 kg više korisne nosivosti u odnosu na “klasičnu” pomoćnu šasiju!