Sri 9.07.2014

PRIMOPREDAJA PRVIH HIBRIDNIH KAMIONA U RH

Dana 7. srpnja 2014. u sjedištu Gradskog komunalnog poduzeća ČAKOM održana je svečana primopredaja prvih kamiona na hibridni pogon u RH. Radi se o dva kamiona Fuso Canter 7C15 HEV Eco Hybrid s nadogradnjom samopodizača – proizvod firme PK d.o.o., koji podižu kontejnere s otpadom razmještene na raznim lokacijama po gradu.

Primopredaji vozila je prisustvovao i ministar zaštite okoliša – Mihael Zmajlović, Sven Muller – direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gradonačelnik grada Čakovca – Stjepan Kovač, kao i vlasnici firmi PK d.o.o., ČAKOM d.o.o. i STAR IMPORT d.o.o.