Pon 11.02.2013

TELESKOPSKA PLATFORMA GT21-10

TELESKOPSKA PLATFORMA GT21-10 optimalno je rješenje za široki spektar radova na visini, bilo da je riječ o elektro radovima, održavanju fasada i staklenih površina, održavanju parkova i nasada ili postavljanju reklamnih panoa i sl. Može se ugraditi na vozilo B kategorije 3,5 t brutto mase.
Teleskopska radna platforma sukladna je s CE normama.
Maximalna radna visina do 20,9 m, kut zakreta 360 ° kontinuirano + zakret košare 90° lijevo i 90° desno.